Đặt mua báo in| Ngày 27 tháng 11 năm 2020, 17:40:18
Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng: Hai tiếng "Việt Nam" luôn tạo cho tôi cảm hứng, năng lượng tích cực
Phát biểu của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng tại chương trình Sức sống Việt Nam - Mỗi người dân là một sứ giả.
Bình luận bài viết này