Đặt mua báo in| Ngày 27 tháng 11 năm 2020, 08:42:59

RSS của hnyycg.com

nha cai uy tin nhat chau a RSS viết tắt từ Really Simple Syndication là một tiêu chuẩn định dạng tài liệu dựa trên XML nhằm giúp người sử dụng dễ dàng cập nhật và tra cứu thông tin một cách nhanh chóng và thuận tiện nhất bằng cách tóm lược thông tin vào trong một đoạn dữ liệu ngắn gọn, hợp chuẩn. Dữ liệu này được các chương trình đọc tin chuyên biệt gọi là News reader phân tích và hiển thị trên máy tính của người sử dụng. Trên trình đọc tin này, người sử dụng có thể thấy những tin chính mới nhất, tiêu đề, tóm tắt và cả đường link để xem tòan bộ tin.

Các kênh RSS do hnyycg.com cung cấp

nha cai uy tin nhat chau a http://hnyycg.com/trang-chu.rss
Thời sự http://hnyycg.com/thoi-su.rss
Đầu tư http://hnyycg.com/dau-tu.rss
Doanh nghiệp http://hnyycg.com/doanh-nghiep.rss
Doanh nhân http://hnyycg.com/doanh-nhan.rss
Ngân hàng http://hnyycg.com/ngan-hang.rss
Tài chính - Chứng khoán http://hnyycg.com/tai-chinh-chung-khoan.rss
Bất động sản http://hnyycg.com/bat-dong-san.rss
Tiêu dùng http://hnyycg.com/tieu-dung.rss
Ô tô - xe máy http://hnyycg.com/o-to-xe-may.rss
Viễn thông - Công nghệ http://hnyycg.com/vien-thong--cong-nghe.rss
Đầu tư và cuộc sống http://hnyycg.com/dau-tu-va-cuoc-song.rss
Dữ liệu http://hnyycg.com/du-lieu.rss
Điểm nóng http://hnyycg.com/diem-nong.rss
Thông tin doanh nghiệp http://hnyycg.com/thong-tin-doanh-nghiep.rss
Không gian khởi nghiệp http://hnyycg.com/khong-gian-khoi-nghiep.rss
Thư viện ảnh http://hnyycg.com/thu-vien-anh.rss
InfoMoney http://hnyycg.com/infomoney.rss
Doanh nghiệp và Trách nhiệm xã hội http://hnyycg.com/doanh-nghiep-va-trach-nhiem-xa-hoi---csr.rss
Sức khỏe doanh nghiệp http://hnyycg.com/suc-khoe-doanh-nghiep.rss
Quốc tế http://hnyycg.com/quoc-te.rss
Du lịch http://hnyycg.com/du-lich.rss

Các giới hạn sử dụng

Các nguồn kênh tin được cung cấp miễn phí cho các cá nhân và các tổ chức phi lợi nhuận. Chúng tôi yêu cầu bạn cung cấp rõ các thông tin cần thiết khi bạn sử dụng các nguồn kênh tin này từ hnyycg.com

hnyycg.com có quyền yêu cầu bạn ngừng cung cấp và phân tán thông tin dưới dạng này ở bất kỳ thời điểm nào và với bất kỳ lý do nào.